วิธีนับระยะเวลาการเช่า

การนับจำนวนวันที่เช่า

ขั้นต่ำของการเช่าอุปกรณ์ในแต่ละครั้งคือ 2 วัน โดยทางบริษัทได้เพิ่มจำนวนวันให้อีก 2 วัน(รวม 3 คืน) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการมารับและมาคืนอุปกรณ์

ตัวอย่างวิธีการเริ่มนับวันที่เช่า

2 วัน + 2 วัน (3คืน)
เช่า 2 วัน + วันเดินทาง 2 วัน

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเช่าอุปกรณ์เป็นเวลา 2 วัน มารับอุปกรณ์ในวันศุกร์, วันเสาร์คือวันที่ 1 ของการเช่า, และวันอาทิตย์คือวันที่ 2 ของการเช่า ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์มาคืนในวันจันทร์เป็นอย่างช้า