การชำระเงิน/วางเงินประกัน

การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระค่าเช่าได้ทั้งเงินสด เงินโอน และบัตรเครดิต

การวางเงินประกัน

ลูกค้าจะต้องวางเงินประกันการทำสัญญาเช่า ด้วยการรูดวงเงินบัตรเครดิตหรือเงินสด (โอน) ทางร้านสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรเดบิตในการวางเงินประกัน จำนวนเงินประกันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเช่า โดยประมาณจะมากกว่าค่าเช่ารวมเล็กน้อย