ครัว

ตะแกรงปิ้ง ญี่ปุ่น

1/2

ค่าเช่า 3 วัน 100 บาท | ค่าเช่าเริ่มต้น(2 วัน) 80 บาท

รายละเอียด

ตะแกรงปิ้ง/ย่างสไตล์ญี่ปุ่น 

- ตัวตะแกรงเป็นแสตนเลส 

- มีเซรามิกด้านล่างทำหน้าที่แผ่ความร้อน

- ขนาดเล็กน่ารักเหมาะสำหรับปิ้งขนมปัง ผัก ปลา เนื้อ ฯลฯ