ครัว

ชุดหม้อสนาม DS-500

1/5

ค่าเช่า 3 วัน 100 บาท | ค่าเช่าเริ่มต้น(2 วัน) 80 บาท

รายละเอียด

ชุดหม้อสนามชุดใหญ่ สำหรับใช้งาน 4-6 คน วัสดุทำจาก Aluminum Alloy ให้ความร้อนเร็ว มีน้ำหนักเบา

ในชุดประกอบด้วย

1.กระทะขนาด 19.5 x 5.5 cm

2.หม้อขนาดใหญ่ 19 x 12.5 cm

3.หม้อขนาดกลาง 16.5 x 8.9 cm

4.หม้อขนาดเล็ก 13.6 x 6.8 cm