ครัว

Coleman Dutch Oven 10”

1/5

ค่าเช่า 3 วัน 300 บาท | ค่าเช่าเริ่มต้น(2 วัน) 250 บาท

รายละเอียด

COLEMAN JAPAN DUTCH OVEN 12 inch

หม้อสนามเอนกประสงค์ หม้อเหล็กสุดยอดความทนทาน หนาพิเศษ ใช้งานได้หลากหลาย ใช้อบได้ ดูแลรักษาง่าย