โปรโมชั่น

โปรโมชั่น: Set สำหรับ 2 ท่าน ชุด2B

1/8

ค่าเช่า 3 วัน 1,060 บาท | ค่าเช่าเริ่มต้น(2 วัน) 895 บาท

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่นสำหรับเช่าขั้นต่ำ 3 วันเท่านั้น

ปกติ 1,160 เหลือ 1,060.-

ราคาโปรโมชั่นสำหรับเช่าขั้นต่ำ 2 วันเท่านั้น

ปกติ 975 เหลือ 895.-

รายการสินค้า

รายการ
สินค้า
จำนวน
แผ่นรองนอน
NH Self-inflate Mat หรือ NH Egg Nest Mat 
2
เก้าอี้
NH Portable Chair 
2
โต๊ะ
NH Aluminum Table M 
1
เตาแก๊ส
เตาแก๊ส Lucky frame 90SD or 90mini
1
หม้อสนาม
NH Camping Cookware Set 
1
ไฟ
NH LED Lamp D300 
1
ไฟ
NH Camping Light  
1

*กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนสั่งจอง Set Promotion