โปรโมชั่น

โปรโมชั่น: Set สำหรับ 3 ท่าน ชุด3A

1/6

ค่าเช่า 3 วัน 1,050 บาท | ค่าเช่าเริ่มต้น(2 วัน) 900 บาท

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่นสำหรับเช่าขั้นต่ำ 3 วันเท่านั้น

ปกติ 1,170 เหลือ 1,050.-

ราคาโปรโมชั่นสำหรับเช่าขั้นต่ำ 2 วันเท่านั้น

ปกติ 965 เหลือ 900.-

รายการสินค้า

รายการ
สินค้า
จำนวน
แผ่นรองนอน
NH Self-inflate Mat หรือ NH Egg Nest Mat
3
เก้าอี้
NH Table&Chair Set ส้ม 
1
เตาแก๊ส
เตาแก๊ส Lucky frame 90SD or 90mini
1
หม้อสนาม
NH Camping Cookware Set 
1
ไฟ
NH LED Lamp D300 
2

*กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนสั่งจอง Set Promotion