โปรโมชั่น

โปรโมชั่น: Set สำหรับ 4 ท่าน ชุด4C

1/11

ค่าเช่า 3 วัน 2,050 บาท | ค่าเช่าเริ่มต้น(2 วัน) 1,800 บาท

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่นสำหรับเช่าขั้นต่ำ 3 วันเท่านั้น

ปกติ 2,370 เหลือ 2,050.-

ราคาโปรโมชั่นสำหรับเช่าขั้นต่ำ 2 วันเท่านั้น

ปกติ 1,985 เหลือ 1,800.-


รายการสินค้า

แผ่นรองนอน
NH Self-inflate Mat หรือ NH Egg Nest Mat 
4
เก้าอี้
NH Outdoor Chair 
4
โต๊ะ
NH Outdoor Telescopic Table
1
โต๊ะ
NH Aluminum Table L 
1
เตาแก๊ส
เตาแก๊ส Lucky frame 90SD or 90mini
1
หม้อสนาม
หม้อชุดใหญ่ 4-6 คน  DS500 
1
กา
NH Outdoor Picnic Teapot 
1
ไฟ
NH LED Lamp D300 
1
ไฟ
NH Camping Light  
1
ไฟ
NH Headlight TD-02 
1

*กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนสั่งจอง Set Promotion